VD har ordet

Här får du en inblick i tankarna från vår VD, som står i spetsen för Viagruppen och delar med sig av sin erfarenhet och vision för framtiden.

Thommy Stenvik

Founder and owner of SPG AS

När jag först satte igång med Viagruppen var det med en vision om att inte bara skapa ett framstående företag, utan också en kultur där ärlighet och tillväxt går hand i hand. Jag vill dela några av de grundvärderingar som styr oss varje dag nedan.

Öppenhet

Vi tror på en kultur där kommunikation är nyckeln. Genom att vara transparenta i allt vi gör bygger vi förtroende, både internt och med våra kunder.

Förstå dina mål

Innan vi agerar säkerställer vi att vi har klarhet i våra mål. Genom att verkligen förstå vad vi vill uppnå kan vi rikta alla våra insatser effektivt och med syfte.

Okej att göra fel

Ingen är perfekt. Det är genom att våga ta risker och testa nya saker som vi lär oss. Om vi snubblar på vägen, accepterar vi det, lär oss och växer.

Lära sig av misstag

Varje misstag är en läromöjlighet. Vi tar oss tid att reflektera, utvärdera och justera vår kurs för att bli ännu bättre nästa gång.

Alltid fortsätta framåt

Oavsett vilka utmaningar vi möter, har vi en orubblig beslutsamhet att gå vidare, blicka framåt och fortsätta sträva efter förbättring.

Ge allt du har

Här på Viagruppen tror vi på att sätta hjärta och själ i allt vi tar oss för. Genom att ge 100% skapar vi resultat vi kan vara stolta över.

Ge aldrig upp

Uthållighet är kärnan i vår framgång. Oavsett hur tuffa tider kan vara, står vi fast vid våra mål och vår vision. Vi vet att framgång väntar runt hörnet för dem som är uthålliga.

Avslutningsvis vill jag tacka varje medlem av vårt team och våra kunder för att ni går med oss på denna resa. Med dessa värderingar som vägledning är jag övertygad om att vår framtid är ljus.

Med varma hälsningar,
Thommy Stenvik
Koncernägare