Vår vision

Visionen är ledtjärnan som leder koncernen framåt i varje steg, från detalj till strategi. Tillsammans skapar vi värde för tiotusentals människor.

Vår vision

Vi tror att värderingar gör skillnad i våra liv.

Vi för in dem i våra dagliga uppgifter, och in i våra organisationer och projekt, ständigt letande efter bättre sätt att göra saker på. Eftersom vi är en grupp i mänsklig skala värdesätter vi starkt engagemang för våra kollegor och partners som inspirerar oss och motiverar oss varje dag. Vi är engagerade i integritet, ärlighet och rättvisa i alla våra affärer. Vi är ivriga att främja samarbetspartnerskap och vi uppmuntrar kreativitet och påhittighet.

Ledarskap handlar inte om ett ord i en titel,

eller en viss löneband eller någon specifik egenskap som karisma eller utåtriktning: det finns många bra definitioner, men en ledare är framför allt någon som har följare. Ledarskap är en konst, vilket innebär att det inte finns något rätt sätt att göra det på. Ledarskap är en attityd, en intuition som byggs upp över tid. Och eftersom det finns flera sätt att nå ett resultat vill vi vara kreativa i det avseendet.

Vårt uppdrag

Det finns gott om begåvade entreprenörer i små och medelstora företag. Vi vill samla dessa människor, låta dem behålla sin autonomi över sina verksamheter, och vara aktiva affärspartners.

Våra företag

Läs mer om våra investeringar och företag som utgör Viagruppen och skapar värde.

Nyckelpersoner

Läs mer om våra nyckelpersoner som står bakom och skapar koncernen.