Pressmeddelande

Nya avyttringar i Norge

VIA Gruppen AS avyttrar Bærum Energiomsetning AS och Elevo Norge AS

Oslo, 1 november 2023 – VIA Gruppen AS, där SPG AS är största ägare, meddelade idag att de har fullföljt försäljningen av Bærum Energiomsetning AS och Elevo Norge AS. Sedan förvärvet av de två bolagen 2016 har VIA Gruppen AS framgångsrikt expanderat och konsoliderat deras position på den norska marknaden.

“Vårt engagemang i Bærum Energiomsetning AS och Elevo Norge AS har varit en resa av innovation, tillväxt och engagemang,” säger Gisle Sveva, styrelseordförande i VIA Gruppen AS. “Vi ser fram emot att överlämna till en aktör som delar vår passion för framsteg och utveckling.”

Thommy Stenvik, största ägare i SPG AS, tillägger: “Denna strategiska försäljning är en viktig del av vårt övergripande mål att ständigt optimera vår portfölj. Vi har stor tillit till att den nya ledningen kommer att fortsätta driva dessa företag framåt med samma driv och engagemang.”

Denna försäljning kommer inte att ha någon inverkan på de befintliga arbetsplatserna inom bolagen. “Det är viktigt för oss att betona att våra anställda fortsätter sitt arbete som vanligt. Vi värdesätter deras hårda arbete och engagemang,” kommenterar Gisle Sveva.

Även om köpesumman är konfidentiell, kan VIA Gruppen AS bekräfta att överenskommelsen återspeglar både företagens solida prestanda och deras potential för framtida tillväxt. “Vi är nöjda med denna transaktion och ser ljust på framtiden för både Bærum Energiomsetning AS och Elevo Norge AS under deras nya ledning,” avslutar Thommy Stenvik.

Med många investeringar inom telecom, IT och energi i Sverige kommer VIA Gruppen AS att fortsätta fokusera på dessa områden. Företaget rapporterar en EBITA på 50 MSEK för innevarande år och förväntar sig en ökning till ca 100 MSEK 2024.

VIA Gruppen AS ser fram emot nya möjligheter och projekt i framtiden och önskar all framgång åt Bærum Energiomsetning AS och Elevo Norge AS under deras nya ägare.