Policies

Manifest

Introduktion
I hjärtat av de nordiska länderna – med dess djupt rotade tradition av innovation, samarbete och hållbarhet – strävar Viagruppen efter att forma framtidens affärslandskap. Vi är inte bara ett företag; vi är en rörelse, ett kollektiv av individer som delar en gemensam vision om att skapa värde genom nytänkande.

Vår Drivkraft
Det nordiska arvet har länge varit känt för sitt pionjärskap. Från design till teknologi, från kultur till företagande. Vi drar inspiration från detta arv, drivna av en önskan att fortsätta denna tradition av framåtblickande tänkande.

Nytänkande som Standard
Där andra ser hinder, ser vi möjligheter. Varje utmaning är en chans att tänka nytt, att omdefiniera gränserna för vad som är möjligt. För oss handlar nytänkande inte bara om produkter eller tjänster; det är en livsstil, ett sätt att närma sig varje aspekt av affärsverksamheten.

Att Skapa Verkligt Värde
Vi mäter inte vårt värde enbart i ekonomiska termer. Vår definition av framgång omfattar att göra en positiv inverkan på samhällen, människor och miljön. Det handlar om att bygga hållbara relationer, främja tillväxt och säkerställa att varje beslut vi fattar bidrar till en bättre framtid för alla.

Engagemang för de Nordiska Marknaderna
Vi är fast beslutna att stärka vår närvaro i Norden. Inte bara som en aktör på marknaden, utan som en ledande partner som står i framkant av innovation och förändring. Genom samarbete och partnerskap vill vi vara med och forma de nordiska ländernas ekonomiska och sociala framtid.

Slutsats
Som en del av den nordiska affärsfamiljen strävar Viagruppen efter att gå i spetsen för förändring och innovation. Med en orubblig tro på vårt uppdrag och vår vision, är vi här för att skapa, inspirera och driva framåt. Tillsammans skriver vi nästa kapitel i den nordiska framgångssagan.

Vårt Brinnande Intresse för Investeringar & Aktivt Ägarskap

På Viagruppen är investeringar inte bara en del av vår affärsmodell – det är vår passion. Vi drivs av att upptäcka och stödja företag som har potential att forma framtidens marknad och göra en verklig skillnad i världen.

Varför Vi Brinner för Investeringar
För oss handlar investeringar om mycket mer än bara siffror på ett papper. Det är en konst, en vetenskap och framför allt en möjlighet att påverka positiv förändring. Genom våra investeringar har vi möjlighet att stödja innovation, skapa arbetstillfällen och bidra till hållbar ekonomisk tillväxt.

Aktivt Ägarskap: Mer än Bara Kapital
Som aktiva ägare går vi långt utöver traditionella investeringsroller. Vi ser det som vår plikt att verkligen förstå de företag vi investerar i, bygga starka relationer med deras ledningsteam och engagera oss djupt i deras strategi och vision.

Det innebär att vi inte bara tillför kapital, utan också värdefull erfarenhet, insikter och nätverk. Vi arbetar nära tillsammans med våra portföljbolag för att maximera deras potential och skapa långsiktig värde.

Vårt Långsiktiga Perspektiv
Vi är inte intresserade av snabba vinster. Vår filosofi är att tänka långsiktigt, vilket gör att vi kan fokusera på att bygga solida företag med hållbara konkurrensfördelar. Genom att prioritera kvalitet, integritet och innovation strävar vi efter att våra investeringar ger frukt över tid, både ekonomiskt och genom positiv inverkan på samhället.

Bli En Del Av Vår Resa
Om du delar vår passion för investeringar och tror på kraften i aktivt ägarskap, skulle vi gärna höra från dig. Tillsammans kan vi skapa framgångshistorier som inte bara ger avkastning, utan också gör världen till en bättre plats.

Varför de Nordiska länderna är intressanta för Viagruppen

 1. Stabil Ekonomi:
  • Historisk Tillväxt: De nordiska länderna – Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige – har en lång historia av ekonomisk stabilitet och tillväxt.
  • Robust Banksektor: En stark och välfungerande banksektor som erbjuder finansiellt stöd och säkerhet för företag.
 2. Innovationsdriven Kultur:
  • Teknologisk Framkant: Regionen har en tradition av att ligga i framkant när det gäller teknologisk innovation, vilket ses i framgångshistorier som Nokia, Spotify och Skype.
  • Stöd för Startups: Starka ekosystem för startups med evenemang, nätverk och acceleratorprogram.
 3. Hög Utbildningsnivå och Arbetskraftskvalitet:
  • Kvalificerade Medarbetare: En högt utbildad arbetskraft med specialkompetens inom flera sektorer.
  • Flerspråkighet: Många talar flera språk flytande, vilket underlättar internationell handel.
 4. Hållbarhet och Miljömedvetenhet:
  • Grön Energi: Länder som Sverige och Norge leder vägen när det gäller förnybar energi.
  • Hållbara Städer: Koncept som cykelvänliga städer och gröna initiativ är normen snarare än undantaget.
 5. Transparenta och Effektiva Affärsregler:
  • Lätt att Göra Affärer: De nordiska länderna rankas regelbundet högt i rapporter som mäter enkelheten att starta och driva företag.
  • Låg Korruption: En kultur av transparens och höga etiska standarder.

Varför Vi Driver Företag i de Nordiska Länderna

 1. Marknadspotential: Med en kombination av stabil ekonomi och innovationsdriven kultur erbjuder de nordiska marknaderna enorm potential för tillväxt och expansion.
 2. Strategisk Positionering: Regionens geografiska placering erbjuder en brygga mellan Nordamerika och Europa, samt enkel tillgång till baltiska och ryska marknader.
 3. Kvalitet före Kvantitet: De nordiska marknaderna värderar kvalitet och hållbarhet, vilket ligger i linje med vår företagsfilosofi.
 4. Likasinnade Partnerskap: Många nordiska företag och organisationer delar våra värderingar och ambitioner, vilket gör samarbete smidigt och fruktbart.
 5. Framtidsfokus: Genom att investera i de nordiska länderna positionerar vi oss i en region som konstant blickar framåt, ständigt sökande efter nästa stora innovation eller möjlighet.

Vår Succékultur – Där Vision Möter Verklighet

På Viagruppen tror vi att verklig framgång går bortom siffror. Det är resultatet av en kombination av passion, engagemang och en outtröttlig strävan efter förbättring.

Våra Nyckelprinciper:

 1. Passion för Framsteg: Varje dag strävar vi efter att överträffa våra egna förväntningar, inte för att vi måste, utan för att vi brinner för det vi gör.
 2. Samarbete: Framgång är inte en ensam resa. Genom att arbeta tillsammans, dela kunskap och erfarenheter, skapar vi en kultur där alla bidrar till vårt gemensamma mål.
 3. Autonomi med Riktning: Medarbetarnas frihet att utforska och ta initiativ uppmuntras, men alltid med en tydlig vision och gemensamt syfte i sikte.
 4. Ständig Lärande: Vi tror att det finns alltid utrymme för förbättring. Genom kontinuerlig utbildning, feedback och reflektion håller vi oss i framkant av vår bransch.
 5. Ansvar för Resultat: Vi tar inte bara ansvar för våra uppgifter, utan också för resultatet. Varje framgång – och varje lärdom från misslyckanden – formar vår resa.

Vår kultur är vår största styrka. Det är den som har drivit oss till de framgångar vi åtnjuter idag, och det är den som kommer att leda oss in i framtiden. Om du delar våra värderingar och vill vara en del av denna framgångsresa, välkommen till Viagruppen.