Nyckelpersoner

Bakom varje framgångsrik organisation finns människor med passion, engagemang och expertis. Här ser du några av de stjärnor som utgör kärnan i Viagruppen.

Erfaret ledarskap

Vi tror att korta beslutsvägar, en unik företagskultur och kunskap om marknaden är nyckelfaktorer för framgång. Aktiv användning av vårt solida nätverk innebär att vi snabbt kan erbjuda accelererad avkastning för våra företag från dag ett.

Thommy Stenvik

Founder and owner of SPG AS

Thommy Stenvik is a Swedish entrepreneur who has had fabulous success in the Scandinavian market. Since 2010, he has started numerous companies which today have a turnover of millions of euros and which service thousands of satisfied customers across Norway and Sweden. Thommy is very clear about what he believes are the pillars of entrepreneurship: Growth and innovation – “Playing safe is a tactic that only companies with large budgets can afford”. See more here

Thommy Stenvik Grundare och ägare av SPG AS Thommy Stenvik är en framstående svensk entreprenör som har nått imponerande framgångar på den skandinaviska marknaden. Sedan 2010 har han startat flera företag med en årlig omsättning på hundratals miljoner kronor, och dessa företag kännetecknas av sin lönsamhet och innovativa approach. Thommy är övertygad om de grundläggande principerna för framgångsrikt entreprenörskap: Tillväxt och innovation – “Att satsa säkert är en taktik som endast företag med stora budgetar har råd att följa.

Tor Mikkel Wara

Co-owner, KWH AS

Tor Mikkel Wara is a public figure as he has held the position of Minister of Justice and Public Security of Norway. Prior to serving as minister, Tor Mikkel was a highly-experienced communications adviser working for various agencies. He is today partner and a senior adviser at First House. Tor Mikkel is an experienced strategic consultant with broad expertise in public relations, crisis and issue management. He holds shares in KWH AS and advises on strategy and communication.

Medgrundare, VIA Gruppen AS Tor Mikkel Wara är en framstående offentlig personlighet, som tidigare har innehaft tjänsten som Norges justitieminister och ansvarig för allmän säkerhet. Innan han tillträdde som minister hade Tor Mikkel en omfattande erfarenhet som kommunikationsrådgivare, där han arbetade för olika byråer. För närvarande är han delägare och seniorrådgivare på First House. Tor Mikkel är en erfaren strategisk konsult med bred expertis inom offentliga relationer, krishantering och hantering av ärenden. Han innehar aktier i VIA Gruppen AS och rådgiver om strategi och kommunikation.

Rasmus Endre Bø

Co-owner, CFO KWH AS

Rasmus Endre Bø is a certified public auditor who started at Ernst & Young where he was a senior associate until 2011. After that, he moved to different financial positions in the private sector and is today a financial consultant and lecturer in mathematics. Rasmus also owns shares in KWH AS, is an active shareholder serving as CFO and advises the group on finance.

Rasmus Endre Bø Medgrundare, CFO på VIA Gruppen AS Rasmus Endre Bø är en auktoriserad revisor som inledde sin karriär på Ernst & Young där han arbetade som senior associate fram till 2011. Därefter har han intagit olika finansiella befattningar inom den privata sektorn och är idag en finanskonsult samt föreläsare inom matematik. Rasmus äger även aktier i KWH AS, är en aktiv delägare och innehar rollen som CFO där han ger rådgivning inom finansområdet till koncernen.

Gisle Sveva

Group CEO, KWH AS

Gisle Sveva is KWH’s chairman and CEO, responsible for overseeing the group’s electricity operations in Norway and Sweden. During his career, he held different management positions and was, before joining KWH, CEO at GNP Energy, an electricity suppliers which operates in Norway, Sweden and Denmark. Gisle owns a MBA in Corporate Finance from the Norwegian School of Economics in Bergen and a MBA in Strategy and Finance from the Heriot-Watt University in Scotland.

Gisle Sveva Koncernchef, VIA Gruppen AS Gisle Sveva är styrelseordförande och VD för VIA Gruppen AS och ansvarig för att övervaka koncernens elverksamheter i Norge och Sverige. Under sin karriär har han innehaft olika ledande befattningar och var, innan han anslöt sig till VIA Gruppen AS, VD för GNP Energy, en elleverantör som verkar i Norge, Sverige och Danmark. Gisle innehar en MBA i företagsekonomi med inriktning på företagsfinansiering från Norges Handelshøyskole i Bergen samt en MBA i strategi och finans från Heriot-Watt University i Skottland.