Karriär

Bli en del av oss i teamet på Viagruppen och bli en del av en innovativ investeringsmiljö där passion för teknologi, hållbarhet och gemenskap driver oss framåt.

 

Där framtidens visionärer samlas

“Innovation skiljer en ledare från en följare” – Steve Jobs.

Varför Viagruppen?

 1. Innovation på riktigt
  Arbeta i en framkant av investeringar inom sektorerna internet, energi och telekom.
 2. Ditt engagemang räknas
  Här mäts framgång genom gemensamma prestationer och delade framgångshistorier.
 3. Autonomi med stöd
  I en värld som ifrågasätter traditionell hierarki, erbjuder vi en kombination av individuell frihet och en stödjande struktur.
 4. Väx med oss
  Med en stabil ekonomisk grund och en tro på ansvarsfullt företagande är vi redo att stödja din professionella utveckling.

Där vision möter verklighet

På Viagruppen tror vi att verklig framgång går bortom siffror. Det är resultatet av en kombination av passion, engagemang och en outtröttlig strävan efter förbättring.

Våra Nyckelprinciper:

 1. Passion för Framsteg: Varje dag strävar vi efter att överträffa våra egna förväntningar, inte för att vi måste, utan för att vi brinner för det vi gör.

 2. Samarbete: Framgång är inte en ensam resa. Genom att arbeta tillsammans, dela kunskap och erfarenheter, skapar vi en kultur där alla bidrar till vårt gemensamma mål.

 3. Autonomi med Riktning: Medarbetarnas frihet att utforska och ta initiativ uppmuntras, men alltid med en tydlig vision och gemensamt syfte i sikte.

 4. Ständig Lärande: Vi tror att det finns alltid utrymme för förbättring. Genom kontinuerlig utbildning, feedback och reflektion håller vi oss i framkant av vår bransch.

 5. Ansvar för Resultat: Vi tar inte bara ansvar för våra uppgifter, utan också för resultatet. Varje framgång – och varje lärdom från misslyckanden – formar vår resa.

Vår kultur är vår största styrka. Det är den som har drivit oss till de framgångar vi åtnjuter idag, och det är den som kommer att leda oss in i framtiden. Om du delar våra värderingar och vill vara en del av denna framgångsresa, välkommen till Viagruppen.

Gör en spontanansökan

Eller maila oss på info@viagruppen.com