Bli en del av Viagruppen

Anslut ditt företag och bli en del av oss i Viagruppen. Nedan kan du kontakta oss och läsa mer om våra värderingar.

Ansök om att bli en del av oss

“I hjärtat av Norden, där fjord möter skog, där finner du oss – med en outtröttlig passion för att forma morgondagens framgångar. Evigt strävande, alltid lärande, ständigt växande.” – Viagruppen

Varför Viagruppen?

  1. Erfarenhet och Expertis: Med en gedigen bakgrund inom internet, energi och telekom, förstår vi branschens utmaningar och möjligheter. Vi erbjuder inte bara kapital, utan även vår expertis och nätverk.

  2. Långsiktigt Tänkande: Vi ser inte bara på snabba vinster. Vårt mål är att stödja ditt företag i alla dess faser och säkerställa en stabil och hållbar tillväxt.

  3. Mer än bara pengar: Som partner till [Ditt företagsnamn] får du tillgång till vårt omfattande nätverk av experter, mentorskap och resurser som kan hjälpa ditt företag att växa.

  4. Vi tror på dig: Vi investerar inte bara i idéer, utan i människorna bakom dem. Ditt team och din passion är avgörande för oss.

Så fungerar det

Kontakta oss först med din affärsidé och en kort presentation av ditt företag. Efter detta kommer vi att utvärdera din idé, och om den passar in i vår investeringsstrategi, bjuder vi in dig till ett möte. I detta möte kommer vi tillsammans att utforma ett partnerskap som gynnar båda parter, där vi kommer att stötta er genom er resa mot framgång.

En solid grund för framtidens innovationer

Vid Viagruppen tror vi att transparens och integritet är nyckeln till ett framgångsrikt partnerskap. Vi är stolta över att ha skapat en stabil ekonomisk grund, vilket ger oss möjlighet att stödja lovande företag och visionära idéer.

Siffror som talar

  • Investeringar: Sedan vår start har vi investerat i över [X antal] företag, med en total investeringsvolym av över [X antal] miljoner SEK.
  • Avkastning: Med en genomsnittlig årlig avkastning på [X%], har vi kontinuerligt överträffat marknadsstandarderna.
  • Tillväxt: Våra portföljbolag har i genomsnitt sett en tillväxt på [X%] under deras första år i partnerskap med oss.


En resa byggd på gemensam framgång
Vi mäter inte bara vår framgång i siffror, utan även i de långvariga relationer vi bygger med våra partnerföretag. Vår ekonomiska styrka är resultatet av gemensamma framgångshistorier och delade visioner.

Engagerade i hållbarhet
Hos Viagruppen, förstår vi vikten av att bygga en hållbar framtid. Våra investeringar reflekterar inte bara ekonomiska möjligheter, utan även vår övertygelse om ansvarsfullt företagande.

En gemenskap byggd på ansvar och förtroende

På Viagruppen tror vi inte på den traditionella hierarkin. Istället ser vi vårt team som en samling passionerade individer som var och en har förmågan att påverka vår framtid.


Eget Ansvar – Vår Styrka
Varje medarbetare hos oss är en värdefull del av vår gemenskap. Genom att ge varje person friheten att ta initiativ, tänka kreativt och agera med integritet, skapar vi en miljö där innovation och samarbete blomstrar.


Horisontell Struktur – Alla röster räknas
Här definieras ledarskap inte av titlar, utan av handlingar. Alla – oavsett roll – uppmuntras att bidra med sina idéer, ställa kritiska frågor och driva förändring.


Gemensam Vision
När varje individ känner ett personligt ansvar för vårt företags framgång, blir vår gemensamma vision tydligare och mer uppnåelig. Tillsammans bygger vi inte bara ett framgångsrikt företag, utan en kultur av engagemang, respekt och framåtanda.

Framgång & autonomi - Grundstenarna i vår framgång

Även om vi på Viagruppen ifrågasätter den traditionella hierarkiska modellen, inser vi värdet av en väl genomtänkt struktur. Vår framgång ligger i balansen mellan individens frihet och tydliga riktlinjer som styr vår gemensamma resa.

Strukturerad Frihet
Vi tror på att ge våra medarbetare verktygen och resurserna de behöver för att lyckas. Vår struktur är utformad för att främja samarbete, effektivitet och klarhet, utan att begränsa kreativiteten eller initiativförmågan.


Engagemang på alla nivåer
Vårt engagemang sträcker sig bortom affärsstrategier. Vi är engagerade i våra medarbetares framgång, i de partnerskap vi bygger och i den positiva påverkan vi kan ha på världen. Detta engagemang är det som driver oss att ständigt förbättras och växa.


Flexibilitet inom Ramar
Vi förstår att för att ett team ska fungera optimalt, behöver det en kombination av frihet och vägledning. Därför erbjuder vi flexibilitet inom tydligt definierade ramar, så att varje individ kan blomstra samtidigt som vi upprätthåller en konsekvent riktning och vision.